Το «My Way» στο Φάληρο υποστηρίζει για μια ολόκληρη εβδομάδα τις δράσεις της All For Blue