Αποστολή στο Μαρόκο

Posted by: ADMIN Comments: 0

Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την παλίρροια της πλαστικής ρύπανσης που κατακλύζει τους ωκεανούς μας και εάν ναι, με ποιον τρόπο; Αυτά τα δύο βασικά ερωτήματα κλήθηκαν να απαντήσουν οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου Remedies for Ocean κατα την 3η γενική συνέλευση του προγράμματος στην πόλη Oujda του Μαρόκου.

Το έργο Remedies έχει στόχο να δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες για την παρακολούθηση, τη συλλογή, την πρόληψη και την αξιοποίηση (μικρο)πλαστικών από τους ωκεανούς μας. Η προσέγγισή του έργου εστιάζει στην επιστήμη, την κυκλικότητα και τη συμμετοχή της κοινότητας με στόχο την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, τη μείωση της ρύπανσης και την ανάπτυξη μιας κλιματικά ουδέτερης μπλε οικονομίας.

Σε συνεργασία με την Marine Conservation Greece, η All For Blue ταξίδεψε στο Μαρόκο με στόχο τη συμμετοχή στη συζήτηση-panel και την παρακολούθηση του monitoring workshop για τη ρύπανση στις ακτές, τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης. H Μαρία Ράπτη, εκπροσώπησε την All For Blue και μετέφερε στους εταίρους την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο Αιγαίο όσων αφορά στη ρύπανση από πλαστικά. Μίλησε για τη σημασία του εθελοντισμού και της ανάληψης προσωπικής ευθύνης για την προστασία των ωκεανών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους καθαρισμούς που διοργανώνει η ομάδα μας σε κάποια από τα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου, όπως η Μύκονος και η Σύρος αλλά και σε ιδιαίτερες δράσεις, όπως οι καθαρισμοί στην Δήλο και στην Κίναρο.

Την επόμενη μέρα η δράση συνεχίστηκε στο πεδίο όπου η All For Blue συμμετείχε στο monitoring workshop για την αξιολόγηση της ρύπανσης στην ακτή. Η ομάδα συγκέντρωσε και κατηγοριοποίησε απορρίμματα που συλλέχθηκαν στην παραλία Saidia, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή κινητού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Τα συγκεκριμένα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την επιστημονική κοινότητα για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και πορισμάτων σχετικά με την ρύπανση και ιδιαίτερα τη ρύπανση από πλαστικά.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Marine Conservation Greece για την πρόσκληση όπως και όλους τους εταίρους του έργου Remedies για την υποδοχή και καθοδήγηση.

Share this post

Share this post