Όραμα

Μπαχάμες, εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος στο νησί Exuma.

H All For Blue ιδρύθηκε το 2017 από την Κατερίνα Τοπούζογλου με πρωταρχικό στόχο να καλλιεργήσει μια βαθιά σύνδεση μεταξύ των ατόμων και των ωκεανών που μας περιβάλλουν.

Η προσέγγιση επιτυγχάνεται μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και μέσω πρωτοβουλιών καθαρισμού με τις τοπικές κοινωνίες. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας βρίσκεται η πεποίθηση ότι εξοπλίζοντας τους πολίτες με γνώση, σφυρηλατώντας συνεργασίες και επιδεικνύοντας αφοσίωση, μπορούν να ευαισθητοποιηθούν αποτελεσματικά για τα περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν τους ωκεανούς μας. Επιπλέον, προσπαθούμε να εμπνέουμε και να ενδυναμώνουμε τις κοινότητες σε κάθε στάση του ταξιδιού μας, ενθαρρύνοντάς τες να αναλάβουν δράση και να έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στον πολύτιμο πλανήτη μας.

Για την επιδίωξη αυτών των στόχων, στηριζόμαστε σε ένα σύνολο βασικών αξιών που καθοδηγούν τις ενέργειες και τις αποφάσεις μας. Αυτές οι αξίες περιλαμβάνουν τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, την ομαδική εργασία και τον επαγγελματισμό. Πιστεύουμε ότι δίνοντας πίσω στην κοινωνία, μπορούμε να συμβάλουμε σε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον. Στην All For Blue, υποστηρίζουμε σθεναρά τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι όταν τα άτομα εργάζονται μαζί, έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα από ό,τι όταν λειτουργούν μεμονωμένα. Αυτή η σταθερή πεποίθηση λειτούργησε ως το βασικό κίνητρο πίσω από την ίδρυση του All For Blue. Είναι μια ευκαιρία για εμάς να υπερβούμε τον εαυτό μας και να ξεκινήσουμε μια αποστολή που έχει τη δυνατότητα να επιφέρει θετική μεταμόρφωση στις ζωές αμέτρητων ατόμων, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η ρύπανση των ωκεανών, είναι σημαντικό να εμπλακούμε ενεργά στην απομάκρυνση των απορριμμάτων τόσο από τον ωκεανό όσο και από τις γύρω παραλίες. Αναλαμβάνοντας άμεση δράση, μπορούμε να συμβάλουμε στη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής και στη συνολική υγεία των ωκεανών μας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των θαλασσών και των ωκεανών μας, τονίζοντας τον ρόλο τους στη διατήρηση της ζωής στη Γη.

Εκπαιδεύοντας και ενημερώνοντας τις επόμενες γενιές για τη σημασία της διατήρησης ενός υγιούς θαλάσσιου οικοσυστήματος, μπορούμε να εμπνεύσουμε τη συλλογική ευθύνη και να καλλιεργήσουμε την αίσθηση του επείγοντος για την προστασία αυτών των ζωτικών πόρων. Επιπλέον, η προώθηση φιλικών προς τους ωκεανούς επιλογών βιώσιμου τρόπου ζωής είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον. Η ενθάρρυνση των ατόμων να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές όπως η μείωση της κατανάλωσης πλαστικών, η υιοθέτηση συνηθειών υπεύθυνης κατανάλωσης αλιευμάτων και η υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον πρωτοβουλιών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση των ωκεανών μας και στην ευημερία των μελλοντικών γενεών.

Κούβα, εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος σε σχολείο στην Αβάνα.

 

Νότια Αφρική, εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος σε σχολείο στην Sodwana Bay.