Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Νάξο

Posted by: ADMIN Comments: 0

Η ομάδα της All For Blue επισκέφθηκε τη Νάξο σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Iasis για την διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος Youth reaction οι εθελοντές της All For Blue υλοποίησαν στις 26 Οκτωβρίου, ένα εκπαιδευτικό και βιωματικό σεμινάριο με θέμα την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Το πρόγραμμα YOUTH REACTION (YOUTH in REmote areas become ACTive citizens and take actION), έχει ως στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των νέων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.

To σεμινάριο της All For Blue παρακολούθησαν 15 μαθητές της Β’ Λυκείου του ΓΕ.Λ. Νάξου. Οι μαθητές αφού ενημερώθηκαν από τα μέλη της ΑΜΚΕ Iasis για το πρόγραμμα και τις μεθόδους υλοποίησης τους, στη συνέχεια με την καθοδήγηση της All For Blue γνώρισαν τον υποβρύχιο κόσμο, έμαθαν πληροφορίες για τα είδη που ζουν σε αυτόν και τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Τελος, οι μαθητές συζήτησαν με τους εθελοντές για τους τρόπους με τους οποίους ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τη θεωρητική ενημέρωση ακολούθησε μια βιωματική δραστηριότητα, κατα την οποία οι μαθητές κλήθηκαν να θέσουν σε εφαρμογή όλες τις γνώσεις που αποκόμισαν από το σεμινάριο και να σχεδιάσουν την δική τους δράση παράκτιου και υποβρύχιου καθαρισμού. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες με στόχο να εντωπίσουν μία παραλία του νησιού τους που πλήττεται εξαιτίας της ρύπανσης από πλαστικά και να προτείνουν τρόπους συλλογής και αξιοποίησης των απορριμμάτων. Μέσα από την δραστηριότητα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σχετικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νησί της Νάξου αλλά και να βρούμε λύσεις.

Ευχαριστούμε την ΑΜΚΕ Iasis για την πρόσκληση και το ΓΕ.Λ. Νάξου για την υποδοχή και την φιλοξενία στον χώρο τους. Τέλος ευχαριστούμε όλους τους μαθητές που παρακολούθησαν το σεμινάριο της All For Blue και τους εθελοντές μας που βοήθησαν στην υλοποίησή του.

Share this post

Share this post