Αγγελίνα Κυρούση

Αγγελίνα Κυρούση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η Αγγελίνα είναι μαθήτρια λυκείου και είναι εθελόντρια της All For Blue από το 2019. Είναι παθιασμένη αγωνίστρια υπέρ των δικαιωμάτων, αγαπά τη φύση και όλα τα ζώα. Ως νεαρή υπέρμαχος της κλιματικής δικαιοσύνης, η Αγγελίνα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ένταξης και της ενεργού συμμετοχής των νεαρών εθελοντών στον Οργανισμό.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της νέας γενιάς για την προώθηση της μετασχηματιστικής αλλαγής, υπηρετεί ως ηγέτης νεολαίας, καθοδηγώντας τους νέους εθελοντές στις δράσεις της All For Blue.

Βοηθά στη δημιουργία και την καθοδήγηση των μαθητικών ομάδων εθελοντών, εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες καθαρισμού ακτών. Η Αγγελίνα ευαισθητοποιεί ενεργά, προσελκύει το ενδιαφέρον και ευαισθητοποιεί τους συνομηλίκους της, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ενωμένης προσπάθειας στη συλλογική μάχη κατά της κλιματικής κρίσης.