Σεμινάρια για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος

Posted by: ADMIN Comments: 0

Σεμινάρια για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, που ευθυγραμμίζονται με δράσεις που στηρίζουν τη «διά βίου μάθηση» πρόκειται να υλοποιήσει η “AllforBlue” υπό την Αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες και ιδρύματα με σκοπό να βοηθήσουν τα μικρά παιδιά να μάθουν για τη θάλασσα με βιωματικό τρόπο και να επαναφέρουν τον στόχο για την καθαρότητα των νερών στη χώρα μας.

Κατά τη διάρκειά τους οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία αλληλεπίδρασης με τη χρήση οπτικοακουστικών και καλλιτεχνικών μέσων, ώστε να γίνει πλήρως αντιληπτή η σημασία του ευρύτερου θαλάσσιου οικοσυστήματος. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ακαδημαϊκού έτους 2018-19 αναμένεται να δώσει μια ευκαιρία κινητοποίησης σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και στην τοπική κοινωνία κάθε περιοχής για την ενεργό συμμετοχή στη διαχείριση του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, αλλά και την ενίσχυση της ταυτότητας του ενεργού πολίτη.

Share this post

Share this post