Μαρία Ράπτη

Μαρία Ράπτη

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ

Η Μαρία Ράπτη είναι υπεύθυνη για την οργάνωση υποβρύχιων δράσεων και βοηθός στην οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην All For Blue. Είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχος του τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού. Ως εκπαιδεύτρια καταδύσεων PADI, έχει συμμετάσχει σε περιβαλλοντικές δράσεις, προσφέροντας εθελοντικά σε διάφορες ΜΚΟ στην Ελλάδα. Η συμμετοχή της ως δύτης σε υποβρύχιους καθαρισμούς και ως εισηγήτρια σεμιναρίων σε εκπαιδευτικά προγράμματα αντανακλά το πάθος της για τη διατήρηση του περιβάλλοντος.