Σεμινάριο για την προστασία της θάλασσας – Κιβωτός Του Κόσμου

Posted by: ADMIN Comments: 0

Η εκπρόσωπος της All For Blue, Κατερίνα Τοπούζογλου παρέδωσε σεμινάριο για την προστασία των καρχαριών και του θαλάσσιου οικοσυστήματος σε πάνω από 130 παιδιά στην Κιβωτό του Κόσμου στην Αθήνα. Τα παιδιά κάθε ηλικιών από 4 έως 20, εντυπωσιάστηκαν με τις πληροφορίες και γνώσεις που μοιράστηκε η Κατερίνα μαζί τους γι᾽αυτά τα υπέροχα πλάσματα του βυθού και υποσχέθηκαν να συμμετάσχουν μαζί της στην επόμενη δράση καθαρισμού παραλίας.
Τα παιδιά εκτός των άλλων εντυπωσιάστηκαν με τα αντικείμενα που τους έδειξε η Κατερίνα. Τα δόντια από καρχαρίες για την ιστορία αποτελούν πάντα ένα αντικείμενο που ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους.
Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού.
Δραστηριοποιείται και απευθύνεται πρώτα και κύρια στα μικρά απροστάτευτα παιδιά, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά χωρίς γονείς, που βιώνουν δύσκολες συνθήκες, παραμέληση, εγκατάλειψη, χωρίς ιατρική φροντίδα με αβέβαιο μέλλον.
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 90’ όπου 45᾽είναι για την προστασία των καρχαριών και 45᾽για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Στο τέλος του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο δίπλωμα συμμετοχής από την Project AWARE.

Share this post

Share this post