Ευγενία Σκούντζου

Ευγενία Σκούντζου

Κτηνίατρος-Χειρουργός, MSc, Μέλος του Δικτύου Αρίων

Η Ευγενία Σκούντζου αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1987. Παρέμεινε ως άμισθη Βοηθός στη Χειρουργική Κλινική της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. μεταξύ 1987-1988. Στη συνέχεια έγινε δεκτή με ερευνητική υποτροφία στην Κτηνιατρική Σχολή του University of Wisconsin-Madison, όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές tης με τίτλο Master of Science, το 1990. Με την καθοδήγηση του καθηγητή D.E.Bjorling εργάστηκε με θέμα τις «Βλάβες επαναιμάτωσης» και με καθηγητή τον James Schoster διδάχθηκε Οφθαλμολογία. Το 1993 προσκλήθηκε να παρακολουθήσει τον καθηγητή Marc Simon, πρωτοπόρο της Κτηνιατρικής Οφθαλμολογίας στην Ευρώπη και μόνιμο ομιλητή Συνεδρίων της Ευρ. Κτην. Οφθαλμολογικής Εταιρείας, στο ιατρείο του στο Παρίσι. Το 1991 ξεκίνησε τη λειτουργία του Χειρουργικού Ιατρείου Μικρών Ζώων στην Αθήνα, με σκοπό την εξυπηρέτηση οφθαλμολογικών περιστατικών, Χειρουργικής Μαλακών Μορίων και στη συνέχεια Χειρουργικής με Laser και παραπομπών για ιατρεία στην Ελλάδα, καθώς και ευρύτερα. Η Ε.Σκούντζου παρακολουθεί Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας ετησίως καθώς και του North American Veterinary Congress, Οrlando, Florida. Είναι ομιλήτρια σε Πανελλήνια Συνέδρια, Επιστημονικές Ημερίδες, Διημερίδες, Σεμινάρια Επιστημονικών Εταιρειών και έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με την Κτηνιατρική Οφθαλμολογία σε έγκριτα Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Είναι εκπαιδεύτρια Χειρουργικής Οφθαλμολογίας σε επιμορφωτικά Επιστημονικά Σεμινάρια που απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας (ESVO), από το 1993, καθώς και του Δικτύου Κτηνιάτρων του Ερευνητικού Σωματείου «Αρίων» για την Πρόληψη και Προστασία των Κητωδών. Εξασκεί την Οφθαλμολογία και τη Χειρουργική με Laser και τα πεδία των ενδιαφερόντων της περιλαμβάνουν την Οδοντιατρική και την Αναγεννητική Ιατρική.