ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συμβουλευτική Επιτροπή 

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η στρατηγική ανάπτυξη της ALL FOR BLUE.

Μέλη:

Εὐη Νομικού, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικής Γεωγραφίας – Ωκεανογραφίας ΕΚΠΑ

Τόλης Μπέλλος, Πρόεδρος Διεθνούς επιτροπής καταδύσεων CMAS

Σωτήρης Πετρόπουλος, Πρόεδρος του οργανισμού HIGGS

Μάγδα Κυριακού, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης Επιχείρησης EISA LTD Shipping Agencies